Om AlwaysFacingIt.com

Vilka vi är

=> Gå till våra ERBJUDANDEN
=> Ledarskapskurs - "Mens Business" - läs här
Anmälan Ledarskapskurs - Mens Business


VISION

AlwaysFacingIt / AFI’s vision är att återta definitionen av manligt varande. Ur det kommer mer hela, autentiska och friare män - vilket gynnar alla.

Som framgår av våra principer så utgår vi och vårt koncept från ett mänskligt perspektiv - det handlar om vårt varande som människor - vilket såklart är lika aktuellt och giltigt för män och kvinnor. Vi har dock givet olika orsaker, t ex den ökande andelen psykisk ohälsa och utsatthet hos män, valt att initialt ägna vår tid och resa för män. Dock har vi redan nu fått positiva signaler från kvinnor som lyssnat på vår podd - vi lyssnar på dessa signaler och är pragmatiska.
Både män och kvinnor behöver ett expanderande personligt ledarskap - och vi behöver varandra.

Mission / Vårt uppdrag

Vi vill nå ut till män och medvetandegöra allt gott som kommer ur manligt varande.

Det gör vi genom att stötta män att närma sig sitt varande, sig själv och sina viktigaste relationer. Vi låter dem ta tillbaka ansvaret över vad som definierar dem som människor - och ger dem förutsättningarna för att förädla det - nära tillsammans med andra män på samma resa.

För att skapa resultat på riktigt - följer vi upp konkret över tid ner till enskild individ, som också är en integrerad del i en grupp och/eller mentorrelation.

Våra grundpelare som vi jobbar utifrån.
 • - Vi ser NYCKELN till ett äkta och kontinuerligt utvecklande varande - i att identifiera och stärka det PERSONLIGA ANSVARET och LEDARSKAPET.
 • - Vi tror på värdet att jobba konceptuellt kring FÖREBILDER - som ledstjärna och inspiration - dina förebilder - och den förebild du vill vara.
 • - Vi vet att GEMENSKAP gör att vi lär oss mer än att resa själv. Därför samlar vi män i grupper, i sammanhang, i coaching och i mentorrelationer. Vi bygger starka band.

Våra principer
 1. Vi bidrar på vårt sätt i samhället med ett mänskligt och verklighetsanknutet förhållningssätt
 2. Vi tror på att låta varje människa definiera sig själv, att inte låta någon annan definiera en. Utan istället hitta sin definition för sitt varande; att stärka den, leva efter den och stå för det.
 3. Vi är FÖR omtanke, äkthet, mod, kunskap, fakta, nyansering, ödmjukhet för våra egna begränsningar och styrkan i att be om hjälp.
 4. Vi är MOT all ideologi och agendor som förminskar människor utifrån grupptillhörighet. Vi tar avstånd från all typ av ansvarslöshet och offerskap som leder till polarisering, flock- och drevmentalitet.
ERBJUDANDEN
PODD Säsong 1 (Gratis)
 1. Om oss och ledarskapet i dig.
 2. Om ledarskap i ett riskperspektiv som är relevant för män. Och lite kort om kopplingar mellan kroppen, våra fysiska gränser och kopplingen till det mentala.
 3. Om förebilder.
 4. Om rädslor.
 5. Om vanmakt, fysisk ohälsa och depression.
 6. Tre avsnitt på temat centrala val i livet och konsekvenser av “icke-beslut”
 7. Faderskap - mina barn och mina föräldrar. Min familj och mina nära.
 8. Mitt jobb, min karriär, min utveckling och mina intressen.
 9. Min relation - kvinnor - och deras roll i mitt liv.
 10. Två avsnitt om där vi knyter ihop säcken och blickar mot vägen framåt
 11. Personlig krishantering i en utmanande samtid och framtid.
 12. Att finna vägen till ett kraftfullt liv fullt av lycka.

Ledarskapskurs - Mens Business
AFI 2.0

Innehåll: Följer de centrala teman i Podd säsong 1. Jaget, utmaningar, rädslor, behov, relationer, jobb, karriär, familj, kvinnor, ansvar och personligt ledarskap samt vägen till ditt kraftfulla jag i ständig utveckling. Vi ger oss iväg på en resa enligt bilden nedan (klicka).
AFI
Nästa startar när tid medges och intresse finns.
○ 8 personer per grupp.
○ Varje grupp har ett Zoom-möte a 90 minuter 5 tillfällen, varanann vecka.
○ Teman, utmaningar och övningar efterhand.
○ Du får även en "buddy" för parvis coaching. Individuel coaching vid behov.
○ Dessutom: Zoommöte aktuellt tema. För alla, varje vecka.

Anmälan Mens Business First come - first served. När vi fyllt 8 startar vi om och nummer 9 blir nummer 1 i grupp 2 tills den fylls färdigt och startar - och så vidare.

Pris 2 000:- per person för AFI Mens Business.
Temamöten varje vecka ingår för deltagare i AFI Mens Business.  
Första gången gratis, du avgör sedan om du vill fortsätta.

MENTORSKAP
Vi kommer att följa upp Mens Business-kursen med erbjudande om mentorskap.

AFI prova på Boot Camp (2 timmar)

Prova fysisk expansion - gratis.
Vi provar Brasiliansk Jujutsu/Kampsport och dina gränser på ett gym i Stockholm i en kontrollerad miljö med certifierad instruktör.

AFI Boot Camp (2 dygn)

Nästa när tid medges och intresse finns.

AFI Expansionskurs
(2 dygn - för män, för facilitatorer/mentorer och för ledare)

Nästa när tid medges och intresse finns.

M och R
M och R